Els Amics del Castell de Ciutadilla

L'Associació d'Amics del Castell de Ciutadilla  va ser fundada el 24 de maig del 2000. Actualment té inscrits més de 300 socis i sòcies de totes les edats.

Els seus objectius principals són:

-Vetllar per la conservació del patrimoni cultural i natural de tot el poble de Ciutadilla.
-Col·laborar amb les Institucions i l'Administració Local, Autonòmica i Estatal pel que fa a les actuacions, projectes i manteniment dels elements arquitectònics, monumentals i qualsevol altre element del patrimoni cultural, artístic i monumental vinculat al poble de Ciutadilla.
-Tenir cura de la bona marxa de la recuperació d'aquets elements i ajudar, en la mesura del possible, a procurar que els recursos siguin molt ben empleats.
-Formar part activa del Patronat del Castell de Ciutadilla.
-Proposar iniciatives a fi d'aconseguir millores per a la conservació i/o recuperació dels elements patrimonials de Ciutadilla.
-Divulgar i aprofundir en el coneixement dels elements culturals del poble de Ciutadilla.